Från idé till verklighet

Design & CAD

Har du en skiss och behöver
en ritning, kontakta oss.

Framtagande av design

Från en skiss till en färdig produkt, vi kan hjälpa dig hela vägen fram.

Vi använder oss utav Autodesk Fusion 360 när vi skapar ritningar och 3d-modeller, vilket ger filer som går att använda i additiv och subtraktiv tillverkning.