Personliga nyckelbrickor

Vi fick i uppdrag att ta fram en större mängd personliga nyckelbrickor.

För att snabba upp processen med att skapa, så tog vi fram en scad-modell för att kunna generera många brickor på kort tid.

Related Projects